måndag 28 april 2014

Hjärteram

Jag har gjort en hjärteram. Jag ville göra den, för att modellen som fanns i slöjdsalen såg fin ut. Jag är inte klar med den än, men jag har ändå kommit en lång bit på den. Det svåraste med att göra ramen var att hålla sig precis vid konturerna när jag sågade ut olika bitar till den.