Om

På Rösjöskolan har vi två slöjdsalar. I en av salarna arbetar eleverna oftast med trä och metall, i den andra med tyger och garner.

I dessa slöjdsalar gör våra elever fantastiska arbeten. Och de vill gärna visa upp dem. Då dörrar, väggar och glasskåp inte riktigt räcker till för att alla ska visa vad de har gjort skapade vi den här bloggen. Här ska alla få visa allt som de har arbetat fram i våra salar.

De arbeten som eleverna producerar är resultatet av en ofta ganska lång process. Ett slöjdarbete kräver till att börja med en tanke, planering, val av material och redskap. Sedan behövs en stor portion tålamod, noggrannhet, en del styrka och fingerfärdighet. Och så förstås envisheten, som gör att man kommer ända i mål.

För dig som vill läsa vad det står i läroplanen, Lgr11, om Ämnet Slöjd (grundskolan och grundsärskolan) och Estetisk verksamhet (träningsinriktningen), se länkarna nedan.

Kursplan - Slöjd (Grundskolan)

Kursplan - Slöjd (Grundsärskolan)

Kursplan - Estetisk verksamhet (Grundsärskolans träningsinriktning)

Denna blogg är en av Rösjöskolan i Sollentunas många klass-, ämnes- och temabloggar. Se Rösjöskolans hemsida för mer information.