onsdag 23 april 2014

Min bastuslev


När jag började tänka på vad jag skulle göra så kom jag inte på något, men då berättade Daniel att det var någon i en annan grupp som gjorde en Bastuslev och det ville jag göra.

Först så ritade jag en mall på ett papper. Sedan ritade jag av mallen på träet. Efter det så använde Daniel bandsågen och skar ut sleven. Sedan hackade jag djupt så att man kan ta vatten med den. Då använde jag håljärnet. Efter det sicklade och raspade jag med en sickel och sandpapper. Sedan använde Daniel bandsågen igen och formade till den. Nu håller jag på med att forma med sandpapper och så blir den len och slät.