torsdag 21 november 2013

Fantasidjur

  

Jag har gort en hoppetossa på slöjden. 
Det var gäte gäte gäte roligt att göra en hoppetossa.
Elvin 3c 2013